💬 Squits
45
★ Kudos
1
Lucàs Casado | Front Repúblicà
@front [ ? ]

Compte oficial del Front Repúblicà, Coalició politica entre el Bloc Nacional i Constitució.

République d'Harada · Tashae

Squits